Saturday, 3 July 2010

Taman syurga

Singgah-singgahlah di Taman Syurga.

“Apabila kamu melalui (bertemu) dengan taman-taman syurga (di atas muka bumi ini), maka hendaklah kamu berhenti untuk menikmati (hasilnya). Lalu Sahabat pun bertanya: Apakah dia taman-taman Syurga tersebut? Rasulullah berkata: Majlis-majlis ilmu."
Riwayat at-Tabrani.

Dalam hadits lain diceritakan, Rasulullah pernah masuk ke sebuah majelis. Di majelis itu, tampak ada dua kelompok; dimana yang pertama sedang berzikir, sementara yang kedua sedang mempelajari ilmu. Rasulullah bersabda, "Kelompok pertama adalah kelompok yang baik. Mudah-mudahan Allah mengampuni mereka. Sedangkan kelompok kedua yang sedang mempelajari ilmu, mudah-mudahan Allah membimbing mereka ke jalan yang lurus." Kemudian beliau memilih duduk bersama kelompok majelis ilmu.

Rasulullah saw pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya perihal siapakah teman duduk yang paling baik. Rasulullah menjawab, "Orang itu adalah yang bila kamu lihat, dapat mengingatkanmu kepada Allah, menambahkan ilmumu dalam pembicaraannya, dan mengingatkanmu kepada akhirat dari amal-amalnya." Orang-orang yang memiliki sifat seperti diatas-lah yang paling pantas untuk dijadikan teman duduk.

Majelis ilmu, yang didalamnya terdapat orang-orang berilmu dan para pencari ilmu, bukankah Allah memuliakan dan meninggikan derajat mereka karena keberimanan mereka dan ilmu yang mereka miliki? " ... Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. Al Mujaadilah:11).

*Nasehat daripada Bekas Iman Besar Masjid Negara Ustaz Taib Azamuddin, bahawa dengan menghadirkan diri di dalam kuliah-kuliah ilmu itu akan menghidupkan hati yang mati dan jahil. Semoga kuliah ilmu ini dapat memberi manafaat kepada kita semua.


oleh,

Ustaz Haji Mohd Khalid b Haji Isa An Nadwi

2 comments:

penjejak maya said...

salam,

mudah-mudahan kita ditempatkan di syurga Allah SWT..

ummuaimi said...

Wa alaikumussalam. Insyaallah dengan redhoNya. Ameen.